menu-right

Välkommen till Rasbo Bergsprängningar AB

RASBO BERGSPRÄNGNINGAR AB startade sin verksamhet i augusti 2006 av anläggaren och bergsprängaren Michael Jelséus och vi koncentrerar oss på små och medelstora jobb, upp till 10,000 m3, och FÖRSIKTIG SPRÄNGNING i tätort och undervattensprängningar.

RASBO BERGSPRÄNGNINGAR AB är medlem i BERGSPRÄNGNINGSCENTRALEN.
Vi har drygt 15års erfarenhet av bergsprängning och markarbeten. Våra kunder är både privatpersoner och små och stora företag.

För närvarande är vi 3 st som arbetar på RASBO BERGSPRÄNGNINGAR AB med borrning och sprängning och vi gör jobb i så gott som hela mellansverige.

I första hand använder vi en TAMROCK COMMANDO 110 eller en ROC T15E, men även
handhållna maskiner för dom små jobben. Med handhållet går det att borra och spränga eller spräcka små bergklackar eller stenar utan att förstöra allt för mycket på t.ex. en villatomt.
Vår specialitet är sprängning för hus och garagegrunder, avloppsrör, vattenledningar och kablar m.m. och även stensprängning i åkrar och vägar.
Vi kan även forma, isolera, armera och gjuta plattan till hus och garagegrunder. Vi tillhandahåller laddservice och borrning med ROC T 15 E eller TAMROCK COMMANDO 110 till större och mindre firmor med tidspress eller personalbrist, självklart till bra priser.

Om du vill se bilder och filmer från pågående och avslutade jobb, ta en titt under Galleri.

FÖRSÄKRING och UTBILDNING för den här typen av jobb finns.

REFERENSER: AP Andersséns Maskinstation AB, SVEAB, Relacom AB, Vattenfall, EON,
El-Tel,Lönns mark, Bosses Mark, JM, Svista gräv AB, Ulvsbo Maskin och Läbyvad entreprenad.