menu-right

Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster


  • Sprängning inomhus och i känsliga miljöer

  • Försiktig sprängning i tätort

  • Sprängning under vatten

  • Sprängning av rör och kabelgravar

  • Sprängning för gator och vägar

  • Sprängning av sten i åkrar och vägar

  • Stensprängning med dynamit eller Simplex

  • Laddservice och borrning med Commando 110:a eller ROC T15e på timme

  • Även finplanering av tomter, rörläggning och gjutning av plattor till villor och garage.